FeFo har blitt kontaktet for å gi råd om gjennomføringen av fiskesesongen i forbindelse med koronautbruddet.
Vi ønsker derfor å komme med noen råd og tips, samt visse ting som må følges i denne sammenhengen.

FeFo påpeker at det er Folkehelseinstituttets råd som til enhver til gjelder for menneskelig kontakt
og omgang i forbindelse med koronautbruddet, også langs elvene våre.

Dette innebærer blant annet:

- å opprettholde god hånd- og hostehygiene

- å unngå å ta deg selv i ansiktet

- å holde avstand til personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner

- å unngå håndhilsing og klemming

- å unngå større sammenkomster. Eksempelvis; ikke samles flere enn fem rundt bålet

- å unngå og ferdes blant andre folk når man får akutte luftveisinfeksjoner

Det er et potensial for at disse reglene kan føre til at grupper kan opptre på en måte som oppfattes som okkupering av fiskeplasser.
Det er derfor viktig å påpeke reglene rundt bevegelig fiske, og være tydelige på at alle fiskekortinnehaverne skal ha lik tilgang til elva.
Oppsynet bør/vil følge dette opp.

Begrense adgangen til elva?

- Koronautbruddet er ikke et ressursspørsmål, og FeFo gjør oppmerksom på at forpakterne kun kan regulere antall kort,
  så lenge det gjøres forholdsmessig likt for alle brukergrupper. Forpakterne kan for eksempel ikke halvere døgnkortsalget for personer bosatt utenfor Finnmark/utlendinger,
  uten at døgnkort/sesongkort til egne medlemmer/lokalbefolkning reduseres tilsvarende.

Administrering, fiskekortsalg og desinfisering

- FeFo ønsker å påpeke at forpakterne ikke kan diskriminere på nasjonalitet ved salg av fiskekort. I den situasjonen vi er i nå, med risiko for smittespredning,
  vil vi anbefale at forpakterne ikke selger fiskekort til personer bosatt utenfor Norge
inntil restriksjonene blir opphevet eller oppmyknet.

- Hvis/når restriksjonene blir opphevet eller oppmykknet, må kortsalget tilgjengeliggjøres for alle nasjonaliteter. Dette må følges opp fortløpende fra våre forpaktere.

- FeFo råder forpakterne til å presisere hvorvidt fiskekortene skal refunderes eller ikke, hvis innreiseforbudet til Norge opprettholdes.
  FeFo mener det er best for forpakterne at dere gjør kjøperne oppmerksomme på at dere ikke refunderer fiskekortene,
  og at fiskeren selv gjøres ansvarlig for den risikoen som ligger i fiskekortkjøpet.

- Bruk betalingsautomater og begrens adgangen til foreningslokaler, kortsalgsboder og lignende til et minimum.

- Gjennomfør eventuelle kortsalgstrekninger digitalt. Hvis mulig, overfør det på en skjerm, eller opplys om det via høyttaler.
  Søk på "random number generator" på Google, og dere har et enkelt og greit verktøy til å gjennomføre trekning.

- Ved desinfisering av fiskeutstyr, må utstyret nødvendigvis skifte hender fra fiskeren til vedkommende som står for desinfiseringen.
  Vedkommende som desinfiserer utstyret rådes til å bruke engangshansker som byttes mellom hver bruker.
  Hvis desinfiseringsattesten kan utstedes digitalt er det tilrådelig
hvis ikke, må det praktiseres gode håndhygiene ved overlevering av desinfiseringsattest.

Dugnad og fiskeoppsyn

- Mange av dere har kanskje planlagt større prosjekter som krever dugnadsinnsats av deres medlemmer.
  Her må vi vise til Folkehelseinstituttets råd om å unngå større forsamlinger av mennesker, og å begrense antall personer man omgås og har kontakt med.
  Dette gjelder også medlemsmøter, planlagte gruppeaktiviter, kurs med mer.

- Instruer og administrer fiskeoppsynet på en måte som gjør det mulig å unngå mest mulig kontakt.
  Fiskekort bør fremvises digitalt, fremfor en papirkopi som har vært i hendene på flere personer.

Avslutningsvis vil FeFo påpeke at vi har stor tillit til at våre forpaktere klarer å håndtere denne situasjonen godt,
og at eventuelle begrensninger og innskjerpinger kommer som en følge av deres egen førstehåndskunnskap om de vassdragene dere forpakter.
Vis hensyn til hverandre og de dere omgås, og lykke til med planleggingen av nok en sesong.