Styremøte 28.05.20

Sted: Mehamn skole, møterom

Kl.: 18:00

Til stede: Harald Hansen, Ruth Leinan, Mathias Lockert, Inga Mandal, Tor Idar Langås, Tove Rise

Referat    

17/20: Satser hytteleie

Prisgruppe

Hytte

Døgnpris

Døgnpris - ikke medlem

1

Storfossen – ny vakthytte

500

1000

 

 

 

 

1

Holmen – nede i Laggo

500

1000

 

 

 

 

2

Risbu - Risfjordvassdraget

500

1000

 

 

 

 

2

Sandbu – ved Sandfjordelva

500

1000

 

 

 

 

3

Storfossen – Gammelhytta

500

1000

 

 

 

 

3

Reinpolitihytta – Sandfjorden

400

800

 

 

 

 

3

Hytta i Futelva

200

400

 

 

 

 

VEDTAK

Nye satser: ENSTEMMIG

 

 

 

18/20: Mehamnelva

Elva fredes fra øvre flyplassbru og ned. Det sette opp varsling.

 

Etter søknad får elever fra Mehamn skole også i år i oppdrag å røkte fiskefella. Fiskefella står ved kirkegården. Elevene får dele på en månedslønn, etter samme modell som i fjord.

Sesongen 2019 var resultatet fra fiskefella:

Pukkellaks: 17

Laks: 40

Sjøørett: 20

 

Etter sesongen 2020 går styret gjennom forvaltningen av Mehamnelva.

 

19/20: Vaktinstrukser

Vaktinstruksen er tilpasset.

Se vedlegg.

 

20/20: Utleie av hytter:

Leder forvalter utleie av hytter.

Etter sesongavslutningen gjøres det en opptelling av nøkler og evt. innføres et nytt system. Det er avdekket rutinesvikt i nøkkelsystemet.

 

21/20: Signering av regninger:

 

Leder: Harald Hansen

Nestleder: Ruth Leinan

 

Signerte regninger leveres Inga Mandal

22/20: Utstyr som er på hyttene ved sesongstart

Det lages en oversikt over hva som er på hyttene ved sesongstart.

Utstyr som det skal lages oversikt over:

 

Antall sekker ved:

Gass:

Drivstoff:

Sanitærbark:

Dopapir:

Vaskemidler:

Tørkerull:

Verktøy:

 

23/20:

Ingen tekst

24/20: DIV info:

Elveguiden får tilgang til medlemslistene til GJFF

 

GJFF – 70 år: Hvordan skal det feires? Alle tenker og kommer med forslag til markering i løpet av høsten.

 

Fiskefelle i Mehamn flyttes til Risfjord-vassdraget sesong 2021. Det søkes midler.

 

Desinfeksjonsnummer skal vises sammen med fiskekort.

 

Neste styremøte avtales på nettet.

 

Vi takker for god servering.

 

                                                                                                                                                    

 Vedlegg til standard arbeidsavtale for elevevakter

Arbeidsoppgaver
:

Før sesongstart:

·         Motta kontaktliste med navn og telefonnummer til leder, elveutvalget og kasserer

·         Sette opp skilt og annen markering

·         Sjekke utedo

Gjennom sesongen:

·         Kontrollere fiskekort og utstyrsbruk, samt veilede fiskerne i gjeldende regelverk, campingregler og naturbruk

·         Rydde langs elva

·         Utføre lettere forefallende arbeid

·         Ha oversikt over dugnadsgjøremål og hvem som har utført hva

·         Elveutvalg eller styret kan avtale andre gjøremål med den enkelte vakt

·         Satellitt telefon SKAL alltid være med på vaktrunden

Etter sesongen:

·         Kontroll av bålplasser

·         Rengjøring og vinterklargjøring av hyttene.

·         I Risfjorden og nede i Laggo må båten lagres og sikres, slik at den ikke skades

·         Levere nøkler og eventuell mangelliste til eleveutvalget

·         Vaktrapport sendes leder senest 3 uker etter avsluttet engasjement

Arbeidstid:

·         I utgangspunktet er arbeidstiden daglig på 8,0 timer

·         Arbeidstiden disponeres innen døgnets 24 timer

·         Vakt-/kontrollrunder utføres til forskjellige tidsbruk og hele vaktstrekningen skal patruljeres minimum en gang per døgn (unntak i Sandfjord- og Futelva, samt øvre del i Langfjorden

Fritid:

·         Vaktene opptjener 1 døgn fri per uke

·         Dersom det ønskes å avvikle flere sammenhengende fridager, meldes dette ønske til eleveutvalget eller styret. Dette for å kunne skaffe stedfortreder.

·         Alt fravær fra elva utover 1 døgn meldes elevutvalget eller styret