Sandfjordelva

Bilder fra Sandfjordelva juni 2008

Beliggenhet:

Elva munner ut i Sandfjorden. Midtveis mellom Mehamn og Gamvik.
Den lakseførende delen er ca.15 Km lang.
Kart

Adkomst:

Fylkesvei 263 krysser elva nær elveutløpet.

Fiskeslag:

Laks, Sjørøye og Sjøørret.
Laks er det viktigste fiskeslaget. Over den lakseførende delen er det en del ørret i elva.

Generelle opplysninger:

Elva har mange stryk og små kulper. Den lakseførende delen har derfor mange gode fiskeplasser.
Det finnes ikke annen vegetasjon enn små busker og kratt ved Sandfjordvassdraget, ta derfor med ved/primus for kaffekoking og lignende.

Camping  i umiddelbar nærhet av fiskekulpene er ulovlig. Elvevakta vil vise dere bort fra plassen om det er nødvendig

 

Spesielle fiskeregler:

Fisketider:
·  Fiske etter laks fra 1. juni kl 00 til 31. august kl 24
·        Fiske etter sjøørret fra 1. juni kl 00 til 31. august kl 24

 FREDNINGSSONER:
·         Fra grense elv/sjø opp til kraftlinja ovenfor brua. Fra og med hvilekulpen nedenfor Fossekulpen og 50 meter oppstrøms Fossekulpen.
·         Fra og med hvilekulpen nedenfor Fossekulpen og 50 meter oppstrøms Fossekulpen.
·    Hele Fredakulpen, og fra Svingkulpen og så langt oppover som laks forekommer..

 Redskap:
·        Det er tillatt å fiske med flue og mark,  uten søkke
Fluesnøre hvor hele eller deler av snøret synker er ikke tillatt etter 10. juli.
·        Etter 31. juli er det kun tillatt å fiske med flue.

 
Fangstbegrensing:
Max 2 laks pr døgn og max 10 laks pr sesong

SE SKILT I TERRENGET !!

Spesielle Hensyn:

- Natur og vegetasjon er sårbar så langt mot Nord. Ta hensyn til dette, benytt eksisterende leirplasser.
- Ved elva er det satt opp en del søppelkasser for oppsamling av avfall. Disse er IKKE beregnet for biologisk avfall som
   matrester, fiskeslo, o.s.v.

Kortpriser:

Medlemmer Kr. 80,- pr. døgn
Innbyggere Finnmark Kr. 110,- pr. døgn
Andre Norske Kr. 220,- pr. døgn
Utlendinger Kr. 275,- pr. døgn
Ungdom under 16 år Gratis

Barn/Ungdom under 16 år fisker gratis, men får tildelt fiskekort. Husk levering av fangstoppgave.

Salgssteder for fiskekort:

- Mehamn Brygge og Rorbuer                   9770 MEHAMN
- Rustefjelbma Servicesenter (Esso)          9845 TANA
- Nordkyn bok og papir as                          9790 KJØLLEFJORD
- Bøgeberg Landhandel (Kolonial)             9780 LEBESBY
- Gamvik Museum                                       9975 GAMVIK
  ...............................Vipps til nr. 514675.............................

Naturvett og Fiskekultur

Lykke til-  og Skitt fiske !!