Risfjordelva

Lars Magne i Risfjordelva

Beliggenhet:

Elva munner ut i Risfjorden, ca. 10 km sør for tettstedet Gamvik.
I vassdraget ligger også Koifjordvannet som er ca. 2,5 km2

Adkomst:

For å komme seg til Risfjordelva kan man på stedet Gamvik leie seg privat skyss med båt. Det går ingen fast rute til Risfjorden.
Ilandsetting fra båt vil enten være Risfjorden, hvor du da kommer til elvemunningen, eller evt. Koifjorden, hvor en 20 minutters spasertur
fører til øvre del av elva.

Det er fullt mulig å gå til Risfjorden. Utgangspunktet er da Gunnarsfjorden.( 13 km. fra Mehamn mot Gamvik)
Denne turen (ca. 8 km) er noe krevende og tar ca. 2 timer.
Husk kart og kompass!

Fiskeslag:

Laks, Sjørøye og Sjøørret.
Sjørøye er det viktigste fiskeslaget. Den lakseførende delen er ca. 4 km. og går fra sjøen og opp til Koifjordvannet.
I Koifjordvannet er det foruten sjørøye og sjøørret også innlandsfisk

Generelle opplysninger:

Det finnes ikke annen vegetasjon enn små busker og kratt ved Risfjordelva, ta derfor med ved/primus for kaffekoking og lignende.
Camping  i umiddelbar nærhet av fiskekulpene er ulovlig. Elvevakta vil vise dere bort fra plassen om nødvendig.

 

 

Spesielle fiskeregler:

   Fisketider:

·  Fiske etter laks fra 15. juni kl 00 til 31. august kl 24

· Fiske etter sjørøye fra 1. juli kl 00 til 14. juli kl 24

· Fiske etter sjørøye er også tillatt i Koifjordvannet fra 1. august til og med 31. august

· Fiske etter sjø-ørret fra 15. juni kl 00 til 31. august kl 24

(utvidet fisketid etter sjøørret fra og med 1.september til og med 14.september ved utløpet av elva nord for kraftlinja)
 

  

Fredningssoner:

· Risfjordelva oppstrøms Koifjordvatnet, og fra Koifjordvatnet til 50 meter nedenfor Langreie
 

 

Redskaper:

·  Det er tillatt å fiske med mark uten søkke, sluk og flue.

· Etter 10. juli er det kun tillatt med flue og mark uten søkke,

Fluesnøre hvor hele eller deler av snøret synker er ikke tillatt etter 10. juli.

 ·  Etter 31. juli er det bare tillatt med flue.

·  Det er ikke tillatt å fiske med redskap med mer enn 3 kroker, en trippelkrok regnes som 3 kroker

 ·  I Koifjordvannet kan det brukes alle godkjente redskapstyper hele sesongen.

Fangstbegrensning:

Max 2 laks pr døgn og max 10 laks pr sesong, inkl. fang og slipp.
Max 3 sjørøyer pr døgn og max 10 sjørøyer pr sesong

 

 

SE SKILT I TERRENGET !!

Spesielle Hensyn:

- Unngå camping ved "Vesterelva" på vestsiden av Koifjordvannet, da dette lett fører til skader på den sparsomme vegetasjonen på stedet.
   Området er også en attraktiv fiskeplass som ikke skal sperres med camping.
- Natur og vegetasjon er sårbar så langt mot Nord. Ta hensyn til dette, benytt eksisterende leirplasser.
- Ved elva er det satt opp en del søppelkasser for oppsamling av avfall. Disse er IKKE beregnet for biologisk avfall som
   matrester, fiskeslo, o.s.v.

Kortpriser:

Medlemmer Kr. 80,- pr. døgn
Innbyggere Finnmark Kr. 110,- pr. døgn
Andre Norske/ Kr. 220,- pr. døgn
Utlendinger Kr. 275,- pr. døgn
Ungdom under 16 år Gratis

Barn/Ungdom under 16 år fisker gratis, men får tildelt fiskekort. Husk levering av fangstoppgave.

Salgssteder for fiskekort:

- Mehamn Brygge og Rorbuer                   9770 MEHAMN
- Rustefjelbma Servicesenter (Esso)          9845 TANA
- Nordkyn bok og papir as                          9790 KJØLLEFJORD
- Bøgeberg Landhandel (Kolonial)             9780 LEBESBY
- Gamvik Museum                                       9975 GAMVIK
  ...............................Vipps til nr. 514675.............................

Naturvett og Fiskekultur

Lykke til-  og Skitt fiske !!