Mehamnelva

Beliggenhet:

Elva munner ut ved Mehamn

Adkomst:

Riksvei 888 passerer langs elva.

Fiskeslag:

Litt Sjøørret og Sjørøye i elvas nedre del.
Sjøørret er det viktigste fiskeslaget.
 

Spesielle fiskeregler:

  Fisketider: 
·         Fiske på sjøørret fra 1. juni kl 00 til 14. september kl 24.
· Fiske etter laks og sjørøye er forbudt hele sesongen.

 Redskap:
·  Det er tillatt å fiske med mark, sluk og flue.

 

SE SKILT I TERRENGET !!

Spesielle Hensyn:

- Natur og vegetasjon er sårbar så langt mot Nord. Ta hensyn til dette, benytt eksisterende leirplasser.
- Ved vassdraget er det satt opp en del søppelkasser for oppsamling av avfall. Disse er IKKE beregnet for biologisk avfall som
   matrester, fiskeslo, o.s.v.

Kortpriser:

Medlemmer Kr. 35,- pr. døgn
Innbyggere Finnmark Kr. 70,- pr. døgn
Andre Norske Kr. 80,- pr. døgn
Utlendinger Kr. 110,- pr. døgn
Barn under16 år Gratis

Barn/Ungdom under 16 år fisker gratis, men får tildelt fiskekort. Husk levering av fangstoppgave.

Salgssteder for fiskekort:

- Mehamn Brygge og Rorbuer                   9770 MEHAMN
- Rustefjelbma Servicesenter (Esso)          9845 TANA
- Nordkyn bok og papir as                          9790 KJØLLEFJORD
- Bøgeberg Landhandel (Kolonial)             9780 LEBESBY
- Gamvik Museum                                       9975 GAMVIK
  ...............................Vipps til nr. 514675.............................

Naturvett og Fiskekultur

Lykke til-  og Skitt fiske !!