2010
Ytterligere 5 nye utedo er nå fraktet inn til sine respektive plasser.
Hyttekulpen (ovenfor Dalheim gård), Bergkulpen, Linjekulpen (mellom Nikolas og Storfossen)
Wøhni (Telegrafstilla) og til vakthytta nede.

2009
Det er kjøpt inn 5 nye utedo som skal plasseres i Laggodalen denne sesongen.
3 er ankommet og kjørt opp med scooter til sine respektive plasser.
2 stk. i Storfossen (hver side av elva)
1 stk. på Nikolasplatået
De 2 siste ventes å ankomme i de nærmeste ukene, og vil bli plassert i nedre del.
1 stk. ved veienden (erstatter Skråberget og Sandmælen)
1 stk. byttes ut med eksisterende i Tomholla