Dugnadsliste for Laggoelva 2012

  Storfossen

1.     Ny papp  på taket på boden ved hovedhytta og gammelhytta.

2.     Sluttføre terrassen mellom hytta og boden.

3.     Montere ny utedo.

4.     Beise alt som ikke er beiset tidligere. (Nytt strøk etter ca. 2 uker)

5.     Hytte, boden, badstue og evt. gammelhytta skal beises en gang til denne sesongen. (Både rød og brun)

6.     Nytt gulv i boden (Gulvspon ligger ved hytta)

  Nedre vakthytte

1.     Beise vinduer, gesimsbord, hjørnekasser på både ny og gammelhytte (rød)

2.     Kappe og kløyve ved som står oppreist bak hyttene.

3.     Utvide terrassen mellom ny og gammelhytte (Erik og Inge)

4.     Beise gavelvegg ned mot elva samt gesims på østsiden.

5.     Brenne gammel utedo stående bak vakthytta.

 

 Kontakt vaktene for utdeling av arbeidsoppgaver og rekvisita.

 

Hilsen

Elveutvalget i Laggoelva