Futelva

 

Beliggenhet:

Futelvvassdraget ligger ca. 8 km. øst for Mehamn

Adkomst:

Fylkesvei 263, mellom Mehamn og Gamvik, krysser nedre del av vassdraget..

Fiskeslag:

Sjørøye, litt Laks og Sjøørret.
Sjørøye er det viktigste fiskeslaget.

Generelle opplysninger:

Langs elva er det 2 fiskevann. (nord for FV 263) og et lite vann på sørsiden.
Det finnes ikke annen vegetasjon enn små busker og kratt ved Futelvvassdraget, ta derfor med ved/primus for kaffekoking og lignende.

 

Spesielle fiskeregler:

  Fisketider:      
·  Fiske på laks og sjøørret fra 15. juni kl 00 til 31. august kl 24

Fredningssoner:
·  Alle elvestrekninger er fredet. Det er kun tillatt å fiske i de 2 vannene på nordsiden av FV263

 Redskap:
·  I vannene er det tillatt å fiske med mark med søkke, flue og sluk.

 

 

SE SKILT I TERRENGET !!

Spesielle Hensyn:

- Natur og vegetasjon er sårbar så langt mot Nord. Ta hensyn til dette, benytt eksisterende leirplasser.
- Ved vassdraget er det satt opp en del søppelkasser for oppsamling av avfall. Disse er IKKE beregnet for biologisk avfall som
   matrester, fiskeslo, o.s.v.

Kortpriser:

Medlemmer Kr. 35,- pr. døgn
Innbyggere Finnmark Kr. 70,- pr. døgn
Andre Norske Kr. 80,- pr. døgn
Utlendinger Kr. 110,- pr. døgn
Ungdom under 16 år Gratis

Barn/Ungdom under 16 år fisker gratis, men får tildelt fiskekort. Husk levering av fangstoppgave.

Salgssteder for fiskekort:

- Mehamn Brygge og Rorbuer                   9770 MEHAMN
- Rustefjelbma Servicesenter (Esso)          9845 TANA
- Nordkyn bok og papir as                          9790 KJØLLEFJORD
- Bøgeberg Landhandel (Kolonial)             9780 LEBESBY
- Gamvik Museum                                       9975 GAMVIK
  ...............................Vipps til nr. 514675.............................

Naturvett og Fiskekultur

Lykke til-  og Skitt fiske !!