Fiskekort

- For kjp av fiskekort er det kun dgnkort for salg.
- Gyldig fisketrygdeavgift m framvises ved kjp av fiskekort. (Alle over 18 r m betale fisketrygdavgift)
- Beboere utenfor Finnmark, evt. utstyr som sist er brukt utenfor fylket m framvise gyldig desinfiseringsbevis.

NB! FISKEKORT ER KUN GYLDIG SAMMEN MED GYLDIG DESINFISERINGSBEVIS


 

Priser 2020

Elver

Medlemmer

Bosatt i Finnmark

Andre Norske

Bosatt utenfor Norge Barn/Ungdom
under 16 r
Sesongkort
(kun medlemmer)
Sesongkort
Familiemedl.
Laggo

kr. 110,-

Kr. 220,-

Kr. 330,-

Kr. 385,- Gratis Kr. 1000,- Kr. 110,-
Risfjord

kr.  80,-

Kr. 110,-

Kr. 220,-

Kr. 275,- Gratis Kr. 715,- Kr. 110,-
Sandfjord

kr.  80,-

Kr. 110,-

Kr. 220,-

Kr. 275,- Gratis Kr. 715,- Kr. 110,-
Futelva

kr.  35,-

Kr.  70,-

Kr.  80,-

Kr. 110,- Gratis Kr. 230,- Kr. 110,-
 

 

 

 

       
 

 

Familiekort
Det er bare medlemmer som har anledning kjpe familiekort.
Med familiemedlem menes ektefelle / samboer.
Barn / ungdom inntil 16 r fisker gratis, men kan f utlevert fiskekort.
Det betales fullpris for en voksen og kr. 110.- pr familiemedlem.

SESONGKORT SELGES KUN FOR HVER ELV!

Kortselger plikter kontrollere at kortkjper har betalt fiskeravgift.

Personer bosatt utenfor Finnmark og utlendinger skal ha gyldig desinfeksjonsattest.

Husk levere fangstoppgave fortlpende, og senest innen 4 dager etter endt fiske!!!