Fiskekort

- For kjøp av fiskekort er det kun døgnkort for salg.
- Gyldig fisketrygdeavgift må framvises ved kjøp av fiskekort. (Alle over 16 må betale fisketrygdavgift)
- Beboere utenfor Finnmark, evt. utstyr som sist er brukt utenfor fylket framvise gyldig desinfiseringsbevis.


 

Priser 2014

Elver

Medlemmer

Bosatt i Finnmark

Andre Norske

Bosatt utenfor Norge Barn/Ungdom
under 16 år
Sesongkort
(kun medlemmer)
Sesongkort
Familiemedl.
Laggo

kr. 110,-

Kr. 220,-

Kr. 330,-

Kr. 385,- Gratis Kr. 1000,- Kr. 110,-
Risfjord

kr.  80,-

Kr. 110,-

Kr. 220,-

Kr. 275,- Gratis Kr. 715,- Kr. 110,-
Sandfjord

kr.  80,-

Kr. 110,-

Kr. 220,-

Kr. 275,- Gratis Kr. 715,- Kr. 110,-
Futelva

kr.  35,-

Kr.  70,-

Kr.  80,-

Kr. 110,- Gratis Kr. 230,- Kr. 110,-
Mehamnelva

kr.  35,-

Kr.  70,-

Kr.  80,-

Kr. 110,- Gratis Kr. 230,- Kr. 110,-
 

NB! Fiskedøgnet starter kl. 18:00 og slutter kl. 18:00 neste døgn

Familiekort
Det er bare medlemmer som har anledning å kjøpe familiekort.
Med familiemedlem menes ektefelle / samboer.
Barn / ungdom inntil 16 år fisker gratis, men kan få utlevert fiskekort.
Det betales fullpris for en voksen og kr. 110.- pr familiemedlem.

SESONGKORT SELGES KUN FOR HVER ELV!

Kortselger plikter å kontrollere at kortkjøper har betalt fiskeravgift.

Personer bosatt utenfor Finnmark og utlendinger skal ha gyldig desinfeksjonsattest.

Husk å levere fangstoppgave fortløpende, og senest innen 4 dager!!!

KORTSELGERE

- Mehamn Brygge og Rorbuer                    9770 MEHAMN
            - Rustefjelbma Servicesenter (Esso)          9845 RUSTEFJELBMA
          - Nordkyn bok og papir as                          9790 KJØLLEFJORD
- Bøgeberg Landhandel (Kolonial)             9780 LEBESBY
- Gamvik Museum                                      9975 GAMVIK