"GREAT ANGLER MARKET" 2010
For innmelding av fangst til storfeskar-børsen, send mail m/info og bilde til webredaktør

Link to Great angler market  2008  2009

Date River Kind of fish Weight Angler Tool Picture
  Laggo Salmon 5,5 kg Haldis Krogh Fly
  Laggo Salmon 9,6 kg Lars Magne Hansen Francis Fly
  Laggo Salmon 5,6 kg Lars Magne Hansen Francis Fly
4. juli Laggo Salmon 10,2 kg Kjell-Åge Mentyjervi Francis Fly
5. juli Laggo Salmon 7,2 kg Tony Johansen Fly
24. juni Laggo Salmon 8,0 kg Thore Nicklesen Fly