Kontaktliste Gamvik JFF

Chairman Kjell-Åge Mentyjervi:    leder@gamvikjff.no
Secretary Lars Magne Hansen:      sekretaer@gamvikjff.no
River commission Langfjord:          elveutvalg-laggo@gamvikjff.no
River commission Risfjord:             elveutvalg-risfjord@gamvikjff.no
River commission Sandfjord:          elveutvalg-sandfjord@gamvikjff.no
River commission Futelv:                elveutvalg-futelv@gamvikjff.no
Webmaster:                                   ulf-rs@gamvikjff.no
Webmaster:                                   inge@gamvikjff.no