Gamvik Jeger- og Fiskerforening

 

ELVEVAKTER

 

Gamvik Jeger- og Fiskerforening søker etter elvevakter for fiskesesongen 2014 i perioden 15/6 til og med 31/8
med følgende stasjoneringssteder:

Søker bør ha oppsynskurs og kjennskap til/interesse for fiske og friluftsliv.
Plettfri vandel kreves.

Søknasfrist: 5. mai 2009

Søknad med attester sendes til Gamvik Jeger- og Fiskerforening, Postboks 330, 9770 Mehamn eller på e-post til leder@gamvikjff.no.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til leder Lars Magne Hansen på  telefonnummer  47866147 etter kl.1600