PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 14.03.2019

 

Sted:                    Mehamn Brygge og Rorbuer

Oppmøte: 16 medlemmer

Saksliste:         Sak 1.  Åpning

                       Sak 2.  Konstituering av årsmøtet

·         Godkjenning av innkalling og saksliste

·         Valg av møteleder og sekretær

·         Valg av protokoll-underskrivere

Sak 3.   Beretninger

·         Styret

a)       Styrets og elveutvalgenes sammensetning for 2017

b)       Styrets beretning

·         Elveutvalgene

a)       Langfjordelva

b)       Risfjordvassdraget

c)      Sandfjord- og Futelva

·         Kvinneutvalget

Sak 4.   Regnskap 2018 med revisjonsberetning

Sak 5.   Budsjett 2019

Sak 6.   Innkomne saker

Sak 7.   Valg

Sak 8.   Valg av representanter til årsmøtet for NJFF avdeling Finnmark 2019

Sak 1.  Åpning

            - Leder ønsket velkommen.

Sak 2.  Konstituering av årsmøtet

Godkjenning av innkalling og saksliste

-Enstemmig godkjent.

Valg av møteleder og sekretær

Forslag:           Møteleder: Lars Magne Hansen

Sekretær: Haldis Krogh

- Begge enstemmig valgt.

Valg av protokoll-underskrivere

Forslag:           Lasse Berg og Lisa Johansen

- Begge enstemmig valgt.

Sak 3.  Beretninger

Styrets beretning

Styrets og elveutvalgenes sammensetning for 2016

- Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent

- Elveutvalgenes rapporter

- Kommentarer Laggo:

·           Bedre skilting i forhold til avstand mellom leirplass og fiskekulp.

·           Telt står flere uker uten at det blir brukt. Bør ikke få lov til det.

- Kommentarer Risfjorden:

·         Reglene må spesifiseres bedre og oppdateres på kortene og bedre skilting.

- Kommentarer Sandfjordelva:

·         Vært innbrudd i hytta i Futelva.

·         Styret får i oppdrag å utrede hva som kan gjøres i forhold til vannstand i elva.

 - Enstemmig godkjent med kommentarer.

Kvinneutvalget:

Kvinnekontakten leste opp rapporten.

- Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent.

Sak 4.   Regnskap 2018 med revisjonsberetning

            Kasserer la frem regnskapet.

- Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent

Sak 5.   Budsjett 2017

            Kasserer la frem budsjettforslaget.

Kommentar:

·         WEB-oppsett økes til kr 100 000,-

·         Kjøpe gapahuk til Svingkulpen i Sandfjordelva -> øke fellesutgifter med 20 000,- (til 100 000,-)

·         Frakting av elvevakt blir betalt

            - Enstemmig godkjent med kommentarer.

Sak 6.   Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

Sak 7.   Valg

Navn:

Verv:

På valg:

Ant. år:

Forslag fra valgkom.

Lars Magne Hansen

Leder

2020

2

Ikke på valg

Harald Hansen

Nestleder

2021

2

- Gjenvalg

Inga Manndal

Kasserer

2020

2

Ikke på valg

Tor Idar Langås

Sekretær

2021

2

- Gjenvalg

Haldis Krogh

Kvinnekontakt

2020

2

Ikke på valg

Håkon Arntzen

Styremedlem

2021

2

- Gjenvalg

Dag Tommy Larsen

Varastyremedlem

2020

2

Ikke på valg

Ernst Rasmussen

Varastyremedlem

2020

2

Ikke på valg

 

 

 

 

 

Hans Fredrik Wiik

Revisor

2020

1

- Gjenvalg

 

Revisor

2020

1

 

 

Vara revisor

2020

1

 

 

 

 

 

 

Kvinneutvalg:

 

 

 

 

Haldis Krogh

Leder

2020

2

Ikke på valg

Inga Manndal

 

2020

1

- Gjenvalg

Åsta Jensen

 

2020

1

- Gjenvalg

 

 

 

 

 

Elveutvalg:

 

 

 

 

Laggo:

 

 

 

 

Inge Nygård

Leder

2020

1

- Gjenvalg

Stein Kyrre Paulsen

 

2020

1

- Gjenvalg

Tor Idar Langås

 

2020

1

- Gjenvalg

Rolf Langås

 

2020

1

- Gjenvalg

 

 

 

 

 

Sandfjord-/Fut-og Mehamnelva:

 

 

 

 

Alf N. Hansen

Leder

2020

1

Dag Tommy Larsen

Lasse Granly

 

2020

1

- Gjenvalg

Dag Tommy Larsen

 

2020

1

Alf N. Hansen

Henning Aronsen

 

2020

1

Dan Andreassen

 

 

 

 

 

Risfjordvassdraget:

 

 

 

 

Stig Olsen

Leder

2020

1

- Gjenvalg

Per Gjerp

 

2020

1

- Gjenvalg

Stein T. Guldbjørnsen

 

2020

1

- Gjenvalg

Geir Leinan

 

2020

1

- Gjenvalg

 

 

 

 

 

Driftsplanutvalget:

 

 

 

 

Lars Magne Hansen

Leder

2020

2

- Gjenvalg

Ulf R. Stokvik

 

2020

1

- Gjenvalg

Per Andersen

 

2020

1

Jack Ivar Adriansen

Kjell Å. Mentyjervi

 

2020

1

- Gjenvalg

 

 

 

 

 

Valgkomiteen:

 

 

 

 

 

Leder

2020

1

 

 

 

2020

1

 

 

 

2020

1

 

- Valgkomiteens forslag er enstemmig valgt.

- Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å finne 3 medlemmer til valgkomiteen.

Sak 8.   Valg av representanter til årsmøtet for NJFF avdeling Finnmark 2020

- Representant:           Ernst Rasmussen

- 1 representanter:

- Vara:

- Kvinnekontakten:    Haldis Krogh

Styret fikk fullmakt til å finne 1 (+ 1 vara) som kan reise på årsmøtet.

- enstemmig vedtatt.

            Lasse Granly                                                Lisa Johansen

            sign.                                                                sign.