Saksliste for årsmøtet i Mehamn den 23. Februar 2017 kl. 18.00  

 

Sak 1.  Åpning

 

Sak 2.  Konstituering av årsmøtet

 

Sak 3.   Beretninger

a)       Styrets og elveutvalgenes sammensetning for 2016

b)       Styrets beretning

a)       Langfjordelva

b)       Risfjordvassdraget

c)      Sandfjord- og Futelva

 

Sak 4.   Regnskap 2016 med revisjonsberetning

 

Sak 5.   Budsjett 2017

 

Sak 6.   Innkomne saker

a)      Strøm nede i  Laggo.

b)      Ekstra  vakt Futelva og Mehamnelva

c)      Økte  kvoter på   laks i elvene.

d)     Minkfelle/skyting av sel og kobbe ved elvene

 

Sak 7.   Valg

 

Sak 8.   Valg av representanter til årsmøtet for NJFF avdeling Finnmark 2018