SANDFJORDELVA            
Aggregert fangst pr. uke, alle fangster 2016              
Rapporten er generert 19.02.2017  11:07                
                       
  størst ant.  tot.vekt ant. laks  ant. laks ant.laks størst ant. tot.vekt størst ant. tot.vekt
Uke  laks laks  laks  <3kg 3-7 kg >=7 sjøørret sjøøret Sjøøret sjørøye sjørøye sjørøye
22 3,5 4,0 12,6 0,0 4,0 0,0            
23 4,5 3,0 9,0 1,0 2,0 0,0            
24 4,3 3,0 11,8 0,0 3,0 0,0            
25 5,5 13,0 45,4 3,0 10,0 0,0            
26 6,0 22,0 65,9 9,0 13,0 0,0 0,7 1,0 0,7 0,8 1,0 0,8
27 3,5 8,0 17,8 5,0 3,0 0,0       1,0 1,0 1,0
28 6,0 76,0 210,7 41,0 35,0 0,0       1,1 7,0 5,7
29 6,0 89,0 238,2 48,0 41,0 0,0       1,0 3,0 2,4
30 6,0 87,0 194,5 63,0 24,0 0,0       0,7 1,0 0,7
31 5,1 66,0 168,9 33,0 33,0 0,0       1,0 3,0 2,5
32 6,0 6,0 17,3 4,0 2,0 0,0 0,3 1,0 0,3 0,9 3,0 2,6
33 5,4 10,0 24,3 6,0 4,0 0,0       0,8 3,0 2,0
6,0 387,0 1016,4 213,0 174,0   0,7 2,0 1,0 1,1 22,0 17,7
                       
Aggregert fangst pr. uke, alle fangster 2015              
Rapporten er generert 19.02.2017  11:10                
                       
  størst ant tot.vekt ant.laks ant.laks ant.laks størst ant.  tot.vekt størst ant. tot.vekt
Uke laks laks laks <3kg 3-7 kg >=7 sjøørret sjøøret sjøøret sjørøye sjørøye sjørøye
24 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0            
25 4,9 9,0 31,3 2,0 7,0 0,0            
26 4,0 40,0 75,1 35,0 5,0 0,0            
27 5,0 68,0 134,6 55,0 13,0 0,0            
28 4,6 80,0 140,7 71,0 9,0 0,0            
29 5,1 137,0 246,7 126,0 11,0 0,0       1,9 1,0 1,9
30 4,2 111,0 186,8 102,0 9,0 0,0       1,6 16,0 18,0
31 3,7 44,0 80,3 38,0 6,0 0,0       0,8 1,0 0,8
32 13,8 63,0 151,6 48,0 11,0 4,0       0,5 2,0 0,9
33 5,5 19,0 43,5 12,0 7,0 0,0            
34 3,0 14,0 22,6 13,0 1,0 0,0            
35 3,0 11,0 21,1 10,0 1,0 0,0            
13,8 597,0 1135,1 513,0 80,0 4,0       1,9 20,0 21,6
                       
Aggregert fangst pr. uke, alle fangster 2014              
Rapporten er generert 19.02.2017  11:13                
                       
  størst ant. tot.vekt ant.laks ant. laks  ant.laks størst ant. tot.vekt størst ant. tot.vekt
Uke laks laks laks <3kg 3-7 kg >=7 sjøørret sjøøret sjøøret sjørøye sjørøye sjørøye
25 5,7 10,0 30,6 4,0 6,0 0,0            
26 5,3 25,0 58,0 20,0 5,0 0,0            
27 5,3 66,0 125,2 64,0 2,0 0,0            
28 4,1 148,0 294,0 135,0 13,0 0,0            
29 6,0 173,0 366,7 146,0 27,0 0,0       1,0 1,0 1,0
30 7,0 129,0 287,4 103,0 25,0 1,0            
31 7,5 53,0 119,9 43,0 9,0 1,0            
32 5,0 39,0 81,6 35,0 4,0 0,0            
33 3,5 21,0 45,9 17,0 4,0 0,0            
34 7,0 22,0 68,6 14,0 6,0 2,0            
35 6,0 9,0 28,3 6,0 3,0 0,0            
36 3,2 5,0 10,5 4,0 1,0 0,0            
7,5 700,0 1516,6 591,0 105,0 4,0       1,0 1,0 1,0