MEHAMNELVA              
Aggregert fangst pr. uke, alle fangster 2016              
Rapporten er generert 19.02.2017  11:07                
                       
  størst ant.  tot.vekt ant. laks  ant. laks ant.laks størst ant. tot.vekt størst ant. tot.vekt
Uke  laks laks  laks  <3kg 3-7 kg >=7 sjøørret sjøøret Sjøøret sjørøye sjørøye sjørøye
28 2,0 1 2,0 1                
2,0 1 2,0 1                
                       
Aggregert fangst pr. uke, alle fangster 2015              
Rapporten er generert 19.02.2017  11:10                
                       
  størst ant tot.vekt ant.laks ant.laks ant.laks størst ant.  tot.vekt størst ant. tot.vekt
Uke laks laks laks <3kg 3-7 kg >=7 sjøørret sjøøret sjøøret sjørøye sjørøye sjørøye
31             1,6 2 2,7      
33 2,1 2 3,3 2                
2,1 2 3,3 2     1,6 2 2,7      
                       
Aggregert fangst pr. uke, alle fangster 2014              
Rapporten er generert 19.02.2017  11:13                
                       
  størst ant. tot.vekt ant.laks ant. laks  ant.laks størst ant. tot.vekt størst ant. tot.vekt
Uke laks laks laks <3kg 3-7 kg >=7 sjøørret sjøøret sjøøret sjørøye sjørøye sjørøye
                       
Ingen fangster rapportert