LAGGO                  
Aggregert fangst pr. uke, alle fangster 2016              
Rapporten er generert 19.02.2017  11:07                
                       
  størst ant.  tot.vekt ant. laks  ant. laks ant.laks størst ant. tot.vekt størst ant. tot.vekt
Uke  laks laks  laks  <3kg 3-7 kg >=7 sjøørret sjøøret Sjøøret sjørøye sjørøye sjørøye
24 10,0 29 139,8 3 21 5            
25 8,0 43 194,9 5 37 1       ,8 4 3,0
26 13,1 76 364,3 13 54 9 ,7 2 1,2 1,0 9 7,5
27 9,4 122 424,6 52 59 11 1,6 3 3,3 1,6 16 13,6
28 13,0 198 687,4 98 87 13 2,0 2 2,5 1,5 35 29,8
29 9,5 233 593,7 169 58 6 1,3 3 3,1 1,6 48 30,6
30 13,6 207 652,4 119 76 12 1,5 1 1,5 2,0 124 85,6
31 9,0 183 486,0 127 47 9 2,0 8 8,8 1,6 73 48,8
32 10,4 160 477,6 103 46 11 1,4 3 2,8 2,0 44 27,6
33 12,0 82 268,5 48 26 8       1,0 17 9,8
34 15,0 185 590,4 106 67 12 1,0 3 2,0 1,1 24 14,9
35 12,0 39 127,3 26 9 4       ,8 7 5,0
15,0 1 557 5 006,7 869 587 101 2,0 25 25,2 2,0 401 276,2
                       
Aggregert fangst pr. uke, alle fangster 2015              
Rapporten er generert 19.02.2017  11:10                
                       
  størst ant tot.vekt ant.laks ant.laks ant.laks størst ant.  tot.vekt størst ant. tot.vekt
Uke laks laks laks <3kg 3-7 kg >=7 sjøørret sjøøret sjøøret sjørøye sjørøye sjørøye
25 7,0 6 28,8 1 4 1            
26 12,3 15 89,6 1 8 6 ,5 1 ,5 ,9 2 1,7
27 13,8 59 188,4 34 22 3 1,5 1 1,5 1,1 5 5,0
28 9,2 82 264,7 42 38 2       1,5 20 18,9
29 9,0 121 297,0 94 22 5 1,5 2 2,5 1,5 39 32,0
30 11,0 176 441,0 132 35 9 ,7 1 ,7 1,5 65 54,8
31 11,5 142 327,5 120 16 6 1,8 3 2,8 1,3 54 43,6
32 9,0 239 626,5 168 64 7 1,2 2 1,5 1,2 28 17,0
33 10,5 243 668,5 168 68 7       2,5 35 18,7
34 10,0 128 335,5 95 26 7 ,7 1 ,7 ,5 1 ,5
35 10,0 135 351,0 101 28 6 1,3 3 3,0 1,5 18 12,6
36 6,0 13 30,2 9 4              
13,8 1 359 3 648,7 965 335 59 1,8 14 13,2 2,5 267 204,8
                       
Aggregert fangst pr. uke, alle fangster 2014              
Rapporten er generert 19.02.2017  11:13                
                       
  størst ant. tot.vekt ant.laks ant. laks  ant.laks størst ant. tot.vekt størst ant. tot.vekt
Uke laks laks laks <3kg 3-7 kg >=7 sjøørret sjøøret sjøøret sjørøye sjørøye sjørøye
25 9,0 3 18,0 1   2       ,7 1 ,7
26 8,5 23 111,4 1 18 4 1,5 1 1,5      
27 9,8 56 258,5 16 26 14 ,7 1 ,7 2,0 4 5,2
28 10,0 86 295,9 41 41 4 1,3 3 3,2 2,5 31 29,8
29 10,1 140 420,9 85 49 6 1,2 19 10,0 1,4 73 52,3
30 9,0 193 572,8 115 73 5 1,0 6 5,1 1,4 106 75,8
31 10,3 206 597,5 130 69 7 ,7 4 2,2 1,1 87 54,5
32 9,8 156 418,7 106 46 4 ,5 1 ,5 1,0 10 7,2
33 10,5 144 421,2 87 53 4 1,1 2 1,8 1,2 7 4,9
34 11,0 131 407,4 71 55 5 1,1 1 1,1 1,0 4 2,4
35 13,0 99 279,0 64 33 2 1,0 2 2,0 ,8 2 1,3
13,0 1 237 3 801,2 717 463 57 1,5 40 28,1 2,5 325 234,1