FUTELVA                  
Aggregert fangst pr. uke, alle fangster 2016              
Rapporten er generert 19.02.2017  11:07                
                       
  størst ant.  tot.vekt ant. laks  ant. laks ant.laks størst ant. tot.vekt størst ant. tot.vekt
Uke  laks laks  laks  <3kg 3-7 kg >=7 sjøørret sjøøret Sjøøret sjørøye sjørøye sjørøye
25             0,4 1 0,4      
26                   0,5 1 0,5
27 3,2 1 3,2   1   1,0 1 1,0 1,0 6 4,5
28 1,2 1 1,2 1     0,5 1 0,5 1,0 4 3,5
30 2,0 2 4,0 2                
33 3,0 1 3,0   1              
35 3,5 1 3,5   1              
3,5 6 14,9 3 3   1,0 3 1,9 1,0 11 8,5
                       
Aggregert fangst pr. uke, alle fangster 2015              
Rapporten er generert 19.02.2017  11:10                
                       
  størst ant tot.vekt ant.laks ant.laks ant.laks størst ant.  tot.vekt størst ant. tot.vekt
Uke laks laks laks <3kg 3-7 kg >=7 sjøørret sjøøret sjøøret sjørøye sjørøye sjørøye
27                   0,5 1 0,5
29 3,3 3 5,3 2 1              
30 1,5 1 1,5 1     1,2 3 2,5 0,6 2 1,1
33             1,2 2 2,0      
34 1,5 1 1,5 1           0,5 1 0,5
3,3 5 8,3 4 1   1,2 5 4,5 0,6 4 2,1
                       
Aggregert fangst pr. uke, alle fangster 2014              
Rapporten er generert 19.02.2017  11:13                
                       
  størst ant. tot.vekt ant.laks ant. laks  ant.laks størst ant. tot.vekt størst ant. tot.vekt
Uke laks laks laks <3kg 3-7 kg >=7 sjøørret sjøøret sjøøret sjørøye sjørøye sjørøye
26             0,5 1 0,5      
27                   1,1 1 1,1
28 2,0 3 5,8 3           0,4 2 0,7
31             0,9 2 1,4 0,5 1 0,5
34 2,5 3 6,3 3                
2,5 6 12,1 6     0,9 3 1,9 1,1 4 2,3