Mehamn, 26/01-2015

 

 

 

Årsmøte 18. mars 2015

 

 

Sted: Mehamn Brygge og Rorbuer kl.18:00

 

 Saker til årsmøtet må være styret i hende 16.februar 2015.

 

 

 

 

Vennlig hilsen

Gamvik Jeger og Fiskerforening