Forslag til retningslinjer for desinfisering:

FeFo foreslår retningslinjer for desinfisering tilsvarende de anbefalt av Mattilsynet, se under.

Før desinfeksjon må fiskeutstyret demonteres. For å få full effekt av desinfeksjonsmiddelet må alt utstyr være reint. Etter behandling med desinfeksjonsmiddel bør utstyret skylles med reint vann (NB! - ikke skyll med vann fra sjuk elv!!). Båter, vadere og fiskeutstyr som skal desinfiseres må være rengjort før desinfisering.

Virkon S Veterinærmyndighetene anbefaler å bruke Virkon S til desinfisering av fiskeutstyr, båter, etc. Stoffet er enkelt å bruke, avsetter ikke lukt, bleker ikke og kan kjøpes på Felleskjøpet. Virkon S må virke i 10 minutter for å oppnå full effekt. Ved spraying må en vente i ca 10 minutter før middelet skylles av. Ved dypping i Virkon S må utstyret holdes i løsningen i 15 til 30 sekund. Fluer, sluker og esker dyppes i Virkon S i minimum 15 sek og skylles av med vann etter ca 10 min. Tørk med hårføner. Stenger sprayes med Virkon S som skylles av med vann etter ca 10 min. Vadere / støvler settes i kar med Virkon S og vaskes utvendig med løsningen. Liner dyppes i Virkon S eller skylles med Virkon S i minst 30 sek. Hovedlina på fluestenger dras av og legges i løsningen. Sneller dyppes i Virkon S. Snellene kan eventuelt sprayes med Virkon S. En må da la middelet virke i minimum 10 min før det skylles av med rent vann. Håver legges i løsning med Virkon S i minst 1 min. Dersom karet ikke er stort nok for hele håven, kan handtaket skylles med Virkon S, men hele nettet må ligge i løsningen i minimum 1 minutt. Fiskevesker kan legges i Virkon S eller fuktes utvendig og innvendig med svamp fuktet med Virkon S. Skylles og tørkes grundig etterpå. Båter, blåser, baderinger m.m. sprayes/dusjes med Virkon S og tørkes grundig etterpå. Pass på at båtene desinfiseres innvendig og at der ikke er vann igjen i båtene før de transporteres videre.

Brukerveieldning VIrkon S

Alternativ til Virkon S Klor: Til desinfeksjon av større ting som vadere/støvler og håver kan man bruke klor. Klor anbefales primært ikke som desinfeksjonsmiddel fordi det er mindre effektivt enn Virkon S og trenger lengre virkningstid for å ha tilfredstillende effekt. Klor kan videre bleke vadere, klær, fluer m.m. En klortablett løses i 2 - 5 liter vann og utstyret må ligge i løsningen i 30 minutt. Tørking: Tørk med minimumstemperatur 20 grader Celsius i minimum 2 dager Varm opp i minst en time en temperatur på over 60 grader Celsius. Frysing: Dypfrys alt i minimum en dag.

Utstyrsliste for desinfiseringsstasjoner:

En desinfiseringsstasjon må ha et minimum av utstyr for å kunne gjennomføre desinfisering av fiskeutstyr, båter, etc på en rask og effektiv måte. I samråd med Statens dyrehelsetilsyn anbefaler vi at desinfiseringsstasjonene har følgende utstyr:

 

Utstyrsliste Kar og balje. Ett stort kar som er stort nok til å legge håver og vadere i og et mindre kar/balje for sluker, sneller og fluer. Sprøyte. 1 liters dusjflaske (blomsterdusjer) er tilstrekkelig for desinfisering av vanlig fiskeutstyr. For større utstyr og båter anbefales en større hagesprøyte med håndpumpe. Svamp til fukting av fiskevesker, etc. Kraftig hårføner anbefales for tørking av fiskefluer og annet småtteri som kan miste farge. Tørkepapir på rull. Vannslange med rent vann. Skyllevannet må ikke renne rett ut i vassdraget. Vi anbefaler å bruke det kjemiske stoffet Virkon S. Virkon S fåes kjøpt på Felleskjøpet i pulverform. Stoffet blandes med vann til 1% løsning (10 gram per liter vann). Stoffet er miljøvennlig, skånsomt mot utstyr og effektivt så lenge løsningen har rosa farge. Ferdig oppløsning i sprøyter og flasker er holdbar i 1-3 uker. Bruksløsning hvor utstyret dyppes bør skiftes minst 1 gang per uke og alltid dersom løsningen blir skitten. Virkon S fås kjøpt i 50 grams pakning (kr 36,- eks mva) og i 2500 grams pakning (kr 582,- eks mva). Kvitteringsblokk for gjennomført desinfisering.

De som ønsker å desinfisere og motta attestblokker fra FeFo skal følge prosedyrebeskrivelsen ovenfor. De som fyller ut attester skal ha gjennomført opplæring i desinfisering i henhold til prosedyrebeskrivelsen og skal selv ha stått for desinfiseringen. Alle forpakta elver skal godta attest fra FeFo som ikke er mer enn to dager eldre enn fiskekortet fra forrige vassdrag.