forlengelse av forpakningskontrakter med ett år

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til brev angående forlengelse av høringsfristen på revisjon av forpaktningsordningen. 

Dette innebærer at nye retningslinjer og kontrakter ikke vil være klart til sesongen 2014. FeFo tar sikte på at retningslinjene vil være klare i løpet av september 2014.

FeFo tilbyr derfor ett års forlengelse av den forpaktningskontrakten som gjelder for 2013. Vi ber om at det svares innen 6. januar 2014 om dere aksepterer en slik forlengelse eller ikke.

Svaret sendes til post@fefo.no.

Ved spørsmål, kontakt saksbehandler  FORMTEXT Steinar N. Christensen på telefon 905 03 329.

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin
Einar J. Asbjørnsen/sign.
leder - utmark

                                                                      Steinar N. Christensen/sign.
                                                                     
utmarksforvalter