Årsmøte

 

Gamvik JFF innkaller til årsmøte på Gamvik Handel AS
i Gamvik torsdag  den 27.februar 2014 kl 1800.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest torsdag den 13. februar.

Dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på vår hjemmeside:
www.gamvikjff.no 

Ta kontakt med styret dersom du ønsker de tilsendt.

 

 

Tlf.nr: 90215880

Styret