Nytt styre i Gamvik jff. i perioden 2013-2014.

Navn:

Verv

 På valg år:

 For antall år:

Kjell-Åge Mentyjervi

Leder

2014

2

Torfinn Vassvik

Nestleder

2015

2

Haldis Krogh

Kasserer

2014

2

Lars Magne Hansen

Sekretær

2015

2

Jon Erik Johannesen

Styremedlem

2015

2

Jorunn Svendsen

Varastyremedlem

2014

2

Dag Tommy Larsen

Varastyremedlem

2014

2

 

 

 

 

Harry Pedersen

Revisor

2014

1

Kevin Johansen

Revisor

2014

1

Per Andersen

Revisor (reserve)

2014

1

 

 

 

 

Kvinnekontakt:

Vibeke Myklebust

(midlertidig)

 

 

 

 

 

Elveutvalg:

 

 

 

Laggo:

 

 

 

Jon Erik Johannesen

Leder

2014

1

Inge Nygård

 

2014

1

Stein Kyrre Paulsen

 

2014

1

Kolbjørn Nygård

 

2014

1

Tor Idar Langås

 

2014

1

 

 

 

 

Sandfjord/Futelva

 

 

 

Alf N. Hansen

Leder

2014

1

Lasse Granly

 

2014

1

Øystein Eilertsen

 

2014

1

 

 

 

 

Risfjordvassdraget

 

 

 

Stig Olsen

Leder

2014

1

Per Gjerp

 

2014

1

Freddy Guldbjørnsen

 

2014

1

 

 

 

 

Driftsplanutvalg:

 

 

 

Kjell-Åge Mentyjervi

Leder

2014

1

Ulf-Roger Stokvik

 

2014

1

Per Andersen

 

2014

1

Roy Wraanes

 

2014

1

 

 

 

 

Valgkomite’:

 

 

 

Jack Ivar Adriansen

Leder

2014

1

Tor Idar Langås

 

2014

1

Ernst Rasmussen

 

2014

1