Saksliste for årsmøtet i Gamvik den 27. februar 2014 kl.1800  

Sak 1.  Åpning

Sak 2.  Konstituering av årsmøtet

Sak 3.   Beretninger

Sak 4.   Regnskap 2013 med revisjonsberetning

Sak 5.   Budsjett 2014

Sak 6.   Innkomne saker

Sak 7.   Valg

Sak 8.   Valg av representanter til årsmøtet for NJFF avdeling Finnmark 2015

Sak 9.   Kontingent 

Sak 10. Opprettelse av kvinneutvalg

Sak 11. Endring av fiskekortpriser i Mehamnelva og Futelva

Sak 12. Høringsuttalelse – Revisjon av forpaktningsordningen