Gamvik jeger- og fiskerforening Regnskap 2013  
     
INNTEKTER 2012 2013
NETTO KORTSALG 752535 783975
KONTIGENTER 15600 29220
Utleie, skjellprøver, grasrotandel med mer. 9911 27921
TILSKUDD PROSJEKT 245000 30000
MVA. KOMP. 25279 39111
                1.048325 910227
     
UTGIFTER 2012 2013
FORPAKTNIGSAVG.  124022 134012
SCANATURA 61092 63501
PROVISJON KORTSELGERE 62364 74472
LØNN 147080 170000
STYREGODTGJØRELSE OG LØNN LEDER 50800 50800
FORDEL TELEFON 0 0
AVSKRIVNING HYTTER 53726 53726
AVSKRIVNING UTSTYR 0 53085
VEDLIKEHOLD HYTTER 76634 160623
REGNSKAP 7534 3400
ADMINISTRASJON 15407 30314
BILGODTGJØRELSE 0 0
DIETT OG TELEFONGODTGJØRING 33200 45101
TILSKUDD OG KONTIGENTER 3200 2200
FORSIKRINGER 25258 26029
FESTEAVGIFT OG EIENDOMSKATT 5612 7575
KURS OG MØTER 13080 12533
REPARASON LAKSETRAPPER LAGGO 118088 0
DRIFTSPLAN 0 0
KULTIVERING 17500 0
FUTELVPROSJEKTET 43357 0
GEBYRER BANK. LEIE BET. TERM 3346 27540
IKKE TILBAKEBETALT DEPOSITUM 0 0
  861300 914911
RENTEINNTEKTER -1564 -1542
ÅRETS RESULTAT 188589 -3141
               1.049.889 911769