Nytt styre i Gamvik jff. i perioden 2012-2013.

Navn:

Verv

 På valg år:

 For antall år:

Kjell-Åge Mentyjervi

Leder

2014

2

Torfinn Vassvik

Nestleder

2013

2

Haldis Krogh

Kasserer

2014

2

Lars Magne Hansen

Sekretær

2013

2

Jon Erik Johannesen

Styremedlem

2013

2

Jorunn Svendsen

Varastyremedlem

2014

2

Dag Tommy Larsen

Varastyremedlem

2014

2

 

 

 

 

Inge Brox

Revisor

2013

1

Harry Pedersen

Revisor

2013

1

 

 

 

 

Elveutvalg:

 

 

 

Laggo:

 

 

 

Jon Erik Johannesen

Leder

2013

1

Inge Nygård

 

2013

1

Stein Kyrre Paulsen

 

2013

1

Kolbjørn Nygård

 

2013

1

 

 

 

 

Sandfjord/Futelva

 

 

 

Alf N. Hansen

Leder

2013

1

Lasse Granly

 

2013

1

Øystein Eilertsen

 

2013

1

 

 

 

 

Risfjordvassdraget

 

 

 

Harald Hansen

Leder

2013

1

Stig Olsen

 

2013

1

Freddy Guldbjørnsen

 

2013

1

 

 

 

 

Driftsplanutvalg:

 

 

 

Kjell-Åge Mentyjervi

Leder

2013

1

Ulf-Roger Stokvik

 

2013

1

Per Andersen

 

2013

1

Roy Wraanes

 

2013

1

 

 

 

 

Valgkomite’:

 

 

 

Jack Ivar Adriansen

 

2013

1

Tor Idar Langås

 

2013

1