Saksliste for årsmøtet i Mehamn den 26. februar 2013 kl.1800  

 

Sak 1.  Åpning

 

Sak 2.  Konstituering av årsmøtet

 

Sak 3.   Beretninger

a)       Styrets og elveutvalgenes sammensetning for 2012

b)       Styrets beretning

a)       Langfjordelva

b)       Risfjordvassdraget

c)      Sandfjord- , Fut- og Mehamnelva

 

Sak 4.   Regnskap 2012 med revisjonsberetning

 

Sak 5.   Budsjett 2013

 

Sak 6.   Innkomne saker

 

Sak 7.   Valg

 

Sak 8.   Valg av representanter til årsmøtet for NJFF avdeling Finnmark

 

Sak 9.   Kontingent 

 

Sak 10. Hytteutleie – reglement og priser, endring i pris

 

Sak 11. Fisketider for laks

 

Sak 12. Endring i fiskekortprisen for ungdom 12 – 16år.

 

Sak. 13 Endring av vedtektene – kvinnekontakt gis plass i styret