Gamvik jeger- og fiskerforening  
Regnskap 2012    
     
INNTEKTER 2011 2012
NETTO KORTSALG 734085 752535
KONTIGENTER 16025 15600
HYTTE- OG BADSTULEIE, SKJELLPRØVER 6911 9911
TILSKUDD PROSJEKT 60000 245000
MVA. KOMP. 23511 25279
  840532    1.048325
     
UTGIFTER 2011 2012
FORPAKTNIGSAVG.  119575 124022
SCANATURA 59606 61092
PROVISJON KORTSELGERE 67431 62364
LØNN 138400 147080
STYREGODTGJØRELSE OG LØNN LEDER 15000 50800
FORDEL TELEFON -2400 0
AVSKRIVNING HYTTER 48956 53726
AVSKRIVNING UTSTYR 5999 0
VEDLIKEHOLD HYTTER 156632 76634
REGNSKAP 6600 7534
ADMINISTRASJON 15169 15407
BILGODTGJØRELSE 5811 0
DIETT OG TELEFONGODTGJØRING 32000 33200
TILSKUDD OG KONTIGENTER 1200 3200
FORSIKRINGER 24406 25258
FESTEAVGIFT OG EIENDOMSKATT 4452 5612
KURS OG MØTER 52024 13080
REPARASON LAKSETRAPPER LAGGO 0 118088
DRIFTSPLAN 0 0
KULTIVERING 0 17500
FUTELVPROSJEKTET 0 43357
GEBYRER BANK. LEIE BET. TERM 327 3346
IKKE TILBAKEBETALT DEPOSITUM -5000 0
  746188 861300
RENTEINNTEKTER -1262 -1564
ÅRETS RESULTAT 95604 188589
  841792    1.049.889