RAPPORT FRA ELVEUTVALGET I
SANDFJORDELVA, FUTELVA OG MEHAMNELVA 2012

 

Sandfjordelva

På ettervinteren i fjor ble det på dugnad utført en del restaureringsarbeid innvendig i vakthytta ved holmekulpen.
Vedovn ble installert, overskap på kjøkken er skiftet ut, ny gasskomfyr og nytt kjøleskap er satt inn. I tillegg ble noe av møblementet fornyet.
Det ble også ryddet i hytte, badstue og bod, skrot ble fraktet ned og levert forskriftsmessig. Materialer til platting mellom vakthytta og badstue ble også kjørt opp.
Dessverre ble denne bare påbegynt, og ikke fullført. Men dette skal vi satse på å få gjort denne sesongen. Hytta framstår i dag som mye triveligere innvendig enn tidligere.

 

Futelva

I Futelva ble det satt ut fiskefelle for å få ett bedre grunnlag for estimering av fiskebestanden. Denne ble fraktet fra Risfjord på vinteren,
og på dugnad fikk vi den på plass før oppgang av fisk startet. Hytta ved sjøen ble klargjort for felle røkterne.
Etter sesongslutt ble fiskefella tatt på land og er nå klar for henting.

 

Mehamnelva

Ingen tiltak i år.

 

Tiltak 2013

Vi trenger dugnadshjelp til diverse vedlikeholdsarbeid også i 2013. Innspill og ønsker til tiltak mottas også. Ta kontakt med elveutvalgets leder.

Elveutvalget takker for godt samarbeid med styret.

 

Hilsen

Elveutvalget

Alf Hansen, Lasse Granly og Øystein Eilertsen