Årsmøte 

 

Gamvik JFF innkaller til årsmøte på Gamvik Handel AS i Gamvik,
 onsdag  den
29.februar 2012, kl 1800.
 
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest onsdag den 15. februar.
 
Dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på vår hjemmeside: www.gamvikjff.no 
Ta kontakt med styret dersom du ønsker de tilsendt.
Tlf.nr: 90215880, 94186446, 92056346, 90869821 eller 47866147
 
Styret