ÅRSMØTE 29.02.12, KL 1800

STED: GAMVIK HANDEL CAFE

Tilstede: 22 medlemmer

 

Sak 1.             Åpning

                        Leder åpner og ønsker velkommen

 

Sak 2.             Innkalling og saksliste godkjent

 

                        Møteleder: Kjell Åge Mentyjærvi

                        Sekretær: Lars Magne Hansen

                       

                        2 protokollunderskrivere:

                        Forslag: Finn Ramsvik og Rolf Langås

                        - Enstemmig valgt

 

Sak 3.             Årsberetning 2011

Spørsmål fra Frank Brox angående forskjell på fangststatistikk. Leder forklarte hvorfor det kunne være forskjell.

Tore H. ba leder om at vi måtte forlange dokumentasjon fra dykkinga til Muladal jr. (naturtjenester i nord).

Alle trappene skal utbedres. FeFo.

Styrets beretning godkjent med de spørsmål og svar.

 

                        Elveutvalgsrapportene

                        Langfjordelva:             Ingen kommentarer

                        Risfjordvassdraget:      Problemer med telefondekning

Problemer ang. fiske og fredningssoner, tas opp med elveutvalg, ikke med vakta.

Depositum ikke betalt av enkelte, men de fikk kjøpt sesongkort.

Forskriftene gjelder for alle, også for vaktene.

Regler – lamineres og henges opp inne på utedoene.

Sandfjord og Futelva: Ingen kommentarer

Spørsmål om hva som kan gjøres ang. vannstanden i Sandfjordelva.

 

Sak 4.  Regnskap

                       Spørsmål fra Tore H. om hvorfor det er så lite renter – leder svarte

                       Spørsmål fra Jack Ivar ang diett – leder svarte

                       Spørsmål fra Rolf L ang forpaktningsavgift – leder svarte

                       Lønna vakter kontra frivillige – mange synspunkter på dette.

 

                       Regnskap godkjent med disse kommentarer

 

Sak 5.  Budsjett 2012

                       Budsjettet godkjent

 

Sak 6.  Innkomne saker

                       Ingen innkomne saker

 

Sak 7.  Hytteregler og utleie.

                       Medlemmer har fortrinnsrett, vakter

                       Hyttene leies ikke ut i sesongen (vaktperioden)

 

                       Godkjent med disse kommentarer.

 

                       Pris pr. døgn er avhengig av klasse på hytte.

 

Sak 8.  Dugnadsplikt

                       Forslag: Videreføring 1 år til – enstemmig vedtatt

 

Sak 9.  Kontingent

                       Lokal sats økes med 100 % - forslag fra Lars Magne – enstemmig vedtatt

                       Gjelder fra 2013.

 

Sak 10. Opprettelse av Driftsplanutvalg

                       Tas under valg – sak 12

 

Sak 11. Økning av styregodtgjørelsen

                       Forslag:           leder:                                      kr 10 000,-

                                              kasserer:                                 kr   7 500,-

                                              øvrige styremedlemmer            kr   4 000,-

 
                       25 % av brutto vaktlønn i 4 mnd ( kr 21.300,-). Dette gjelder den som er daglig leder.

 

- enstemmig vedtatt

 

Sak 12. Valg

                       Leder: Kjell Åge Mentyjærvi – enstemmig valgt

                       Kasserer: Haldis Krogh – enstemmig valgt  

           

                       Varamedlemmer – forslag fra valgkomite:

                       Jorun Svendsen – enstemmig valgt

                       Dag Tommy Larsen – enstemmig valgt

 

                       Revisorer – forslag fra valgkomite:

                       Harry Pedersen – enstemmig valgt

                       Inge Brox – enstemmig valgt

 

                       Elveutvalg

Laggo:

                       Jon Erik Johannesen

                       Stein K. Paulsen

                       Inge Nygård

                       Kolbjørn Nygård

                       - enstemmig valgt

 

                       Sandfj. og Futelva:

                       Lasse Granly

                       Alf N. Hansen

                       Øystein Eilertsen

                       - enstemmig valgt

 

                       Risfjord:

                       Harald Hansen

                       Freddy Guldbjørnsen

                       Stig Olsen

                       - enstemmig valgt

 

                       Valgkomite:

                       Jack I. Adriansen

                       Tor I. Langås

                       - enstemmig valgt

 

                       Driftsplanutvalg:

                       Leder Kjell Åge

                       Ulf-R. Stokvik

                       Per Andersen

                       Roy Wraanes          

                       - enstemmig valgt

 

Sak 13 Representanter årsmøte NJFF avd. Finnmark

                       Tore Hammari

                       Kjell Åge Mentyjærvi

 

 

 Møtet slutt kl 2120   

 

Finn Ramsvik                                                Rolf Langås

sign                                                                sign