Saksliste for årsmøtet i Mehamn 29. februar 2012, kl.18:00  
Klikk på de blå linkene hvor det er dokumenter til sak for å se.

 

Sak 1.  Åpning

Sak 2.  Konstituering av årsmøtet

Sak 3.   Beretninger

a)       Styrets og elveutvalgenes sammensetning for 2011

b)       Styrets årsberetning

a)       Langfjordelva

b)       Risfjordvassdraget

c)      Sandfjord- og Futelva

Sak 4.   Regnskap 2011
             Råbalanse

             Revisorberetningen

Sak 5.   Budsjett 2012

Sak 6.   Innkomne saker

Sak 7.   Valg

Sak 8.   Valg av representanter til årsmøtet for NJFF avdeling Finnmark

Sak 9.   Kontingent 

Sak 10. Hytteutleie - reglement og priser

Sak 11. Dugnadsplikt - videreføring?

Sak 12. Opprettelse av Driftsplanutvalg

Sak 13. Økning av styregodtgjørelsen