Årsmøte

Gamvik JFF innkaller til årsmøte på Mehamn brygge og rorbuer lørdag den 12.mars 2011 kl 1600.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest torsdag den 3. mars.

Dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på vår hjemmeside: www.gamvikjff.no

Ta kontakt med styret dersom du ønsker disse tilsendt.

Tlf.nr:
Leder       90215880
Nestleder 90869821
Kasserer  94186446
Sekretær  47866147
Styremedl. 92056346
 

Styret