Saksliste for årsmøtet i Mehamn 12. mars 2011 kl.1600  
Klikk på de blå linkene hvor det er dokumenter til sak for å se.

 

Sak 1.  Åpning

Sak 2.  Konstituering av årsmøtet

Sak 3.   Beretninger

a)       Styrets og elveutvalgenes sammensetning for 2010

b)       Styrets beretning

a)       Langfjordelva

b)       Risfjordvassdraget

c)      Sandfjord- og Futelva

Sak 4.   Regnskap 2010  
             Råbalanse

             Revisorberetningen

Sak 5.   Budsjett 2011

Sak 6.   Innkomne saker

a.        Søknad fra Arbeidsgruppa i Gamvik: Tursti for alle om tilskudd

b.      Krav til samtykke om ransaking ved underskrift for å få kjøpe kort

Sak 7.   Valg

Sak 8.   Valg av representanter til årsmøtet for NJFF avdeling Finnmark

Sak 9.   Kontingent 

Sak 10. Økning av fiskekortpriser

Sak 11. Fjerning av pant ved kjøp av fiskekort

Sak.11   Evaluering av dugnadsplikten

Sak 12. Avslutning