Styrets årsberetning for 2009

 

Innledning

Siden forrige årsmøte har styret og utvalgene bestått av følgende personer:

 

Styret

           

Kjell-Åge Mentyjervi

Leder

Torfinn Vassvik

Nestleder

Kolbjørn Nygård

Kasserer

Lars Magne Hansen

Sekretær

Erik Johannesen

Styremedlem

           

Jorunn Svendsen

Varastyremedlem

Dag Tommy Larsen

Varastyremedlem

 

Elveutvalgene

 

Laggo:

 

Helge Horn

Leder

Inge Nygård

 

Stein Kyrre Paulsen

 

Knut Mauno

 

 

 

Sandfjord/Futelva

 

Hans Arild Eliassen

Leder

Oddbjørn Eliassen

 

Dag Tommy Larsen

 

 

 

Risfjordvassdraget

 

Per Andersen

Leder

Ulf Vassvik

 

Freddy Guldbjørnsen

 

 

Revisor

           

Inge Brox

 

 

Valgkomitè

 

Jack Ivar Adriansen

Finn Ramsvik

 

 

Medlemsoversikt

 

Pr. 01.03.10 har foreningen 233 medlemmer.

 

Kat.

Type

Antall

1

Hovedmedlem m/tidskrift

133

2

Medlem under 26 år med tidskrift

    4

3

Medlem under 26 år uten tidskrift

    7

4

Pensjonist-/uføremedlemskap med tidskrift

  42

5

Ektefelle/samboer uten tidskrift

  32

6

Sidemedlemskap

  15

 

Møtevirksomhet

 

Det har vært avholdt ett årsmøte og ett medlemsmøte. Styret  har avholdt 11 styremøter hvor det har blitt behandlet 54 saker, og har hatt ett møte med elvevaktene og 2 møter med elveutvalgslederne. I tillegg har styret og elveutvalgene vært samlet en kveld og en helg hvor utarbeidelsen av driftsplanene har startet.

 

Dugnad

 

Følgende har vært utført av dugnadsarbeider:

-         Utsetting og drift av fiskefelle i Risfjordelva

-         Klargjøring av vakthytter før vaktsesongen

-         Innredning av badstua – Holmen i Laggo

-         Utkjøring og oppsetting av 5 utedo ved Langfjordelva

-         Oppkjøring av materialer og klargjøring for renovering av vakthytta i Storfossen

-         Bistand ved oppflyging av utstyr til utbedring av laksetrapper i Langfjordelva

-         Utarbeidelse av driftsplaner for Langfjordelva og Risfjordvassdraget

 

Kortsalg

 

Netto kortsalg i sesongen 2009 var på kr. 549.425

Totalt solgte kort (inkludert sesongkort) var:  828

 

Fangststatistikk

 

 

 

Laks under 3kg

Antall        Vekt

Laks 3-6,9 kg

Antall        Vekt

Laks f.o.m. 7kg

Antall        Vekt

Laks totalt

Antall         Vekt

Sjøørret

Antall         Vekt

Sjørøye

Antall         Vekt

Futelva           

5

8

 

 

 

 

5

8

4

4

10

10

Langfjordelva 

608

1047

255

1055

27

236

890

2338

9

5

449

316

Catch & Release

 

 

27

105

11

91

 917

2534

 

 

 

 

Mehamnelva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risfjordvassdraget

153

269

44

144

2

16

199

429

36

42

 

 

Catch & Release

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

25,5

Sandfjordelva

171

394

39

135

 

 

210

529

1

0,6

7

8

 

 

Tildelte midler

 

Fra

For

Sum

Finnmarkseiendommen

Oppsetting og drift av fangstfelle i Risfjordelva

50.000

NJFF

Andel av kontingent

19.771

NJFF

Momskompensasjon

  3.591

SNO

Langfjorddalen naturreservat (merking og ved)

25.000

 

 

Kontingent

 

 

 

 

 

 

nr

Forening

Kategorinr

Kategorinavn                           

SatsSentral

SatsDistrikt

SatsLokal  

Kontingent

2004

Gamvik Jff

1

Hovedmedlem m/tidsskrift

425,00

50,00

100,00

575,00

2004

Gamvik Jff

2

Barne-/Ungdomsmedl. m/tids.

205,00

30,00

20,00

255,00

2004

Gamvik Jff

3

Barne-/Ungdomsmedl. u/tidsk.

105,00

30,00

20,00

155,00

2004

Gamvik Jff

4

Pensj./Uføremedle. m/tidsskrift

300,00

30,00

20,00

350,00

2004

Gamvik Jff

5

Familiemedlem u/tidsskrift

105,00

40,00

45,00

190,00

2004

Gamvik Jff

6

Sidemedlem u/tidsskrift

105,00

40,00

45,00

190,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammendrag av elvevaktenes rapporter

 

Alle de 5 engasjerte elvevaktene har levert rapporter til styret. De omhandler i vesentlig grad en kort oppsummering av sesongen, hva som er utført av vedlikehold og hva som bør utføres/utbedres i kommende sesong.

Det ble også meldt om flere ulovlige forhold i Langfjordelva og Sandfjordelva. Alle 3 forhold med kjent gjerningsmann ble anmeldt av styret. Foreningen har ennå ikke mottatt tilbakemelding fra politiet om utfallet.

 

Oppgaver i 2010

 

Foreningen har mange oppgaver som må utføres i 2010.

Her er noen av disse:

-         Renovering av vakthytta i Storfossen

-         Kjøpe inn og utplassere flere utedo i samtlige elver

-         Innføre elektronisk innrapportering av fangst (Langfjordelva)

-         Sette opp og drive fiskefelle i Risfjordelva

-         Utarbeide nye fiskekort

-         Revidere hjemmesidene; spesielt ”fakta-arkene” for alle elver

-         Kjøre ned ved fra kraftlinjetrasèen  langs Langfjordelva

-         Inngå samarbeid med SNO om vakthold i Naturreservatet i Langfjorddalen (tilskudd kr.25.000)

 

Viser ellers til rapportene fra elveutvalgene og regnskapet.

 

Mehamn, den 24. Mars 2010

Styret i Gjff