Saksliste for årsmøtet i Gamvik 25. mars 2010  

 

Sak 1.  Åpning

 

Sak 2.  Konstituering av årsmøtet

 

Sak 3.  Beretninger

a)      Styrets og elveutvalgenes sammensetning for 2009

b)      Styrets beretning

a)      Langfjordelva

b)      Risfjordvassdraget

c)      Sandfjord- og Futelva

 

Sak 4.  Regnskap 2009 med revisjonsberetning

 

Sak 5.  Budsjett 2010

 

Sak 6.  Innkomne saker

 

Sak 7.  Valg

 

Sak 8. Avslutning