Forslag til nye fiskekortpriser fra og med 2010 i kroner:

 

Elver

Medlemmer

Bosatt i Finnmark

Andre bosatt i Norge

Barn 12-16 år

Sesongkort

Sesongkort barn

Bosatt utenfor Norge (MAX)

Bosatt utenfor Norge Forslag

Laggo

100

200

300

40

900

140

450

350

Risfjord

70

100

200

30

650

105

300

250

Sandfjord

70

100

200

30

650

105

300

250

Futelva

30

60

70

20

150

40

105

100

Mehamnelva

30

60

70

20

150

40

105

100

 

Sesongkort (tillegg) samboer/ektefelle kr. 100,-

 

Fra Fefos saksutredning:

”Det kan skilles på pris mellom bosatte utenfor Finnmark og utlendinger. Prisforskjellen kan allikevel ikke være så stor at det virker adgangshindrende. Det vil være større kostnader knyttet til  oversettelse av informasjonsmateriell og lignende, som kan forsvare en noe høyere pris. Direktøren foreslår en grense på maksimal kortpris for utlendinger på 150% av kortprisen for nordmenn bosatt utenfor Finnmark.”