Dugnadsplikt

 

Da Gamvik JFF har hatt problem med å få utført arbeid i forbindelse med drift av elvene,
vil styret legge frem et forslag om dugnadsplikt for å få kjøpt sesongkort.
Dette fordi det er vanskelig å få medlemmer til styreverv, elveutvalg og til å delta i dugnadsarbeid.
Det er stort sett de samme som stiller opp, og dette medfører at disse går trøtt og lei.
 
Styret har gjort seg opp noen tanker om hvordan man kan gjøre dette.
 
Minimum antall timer pr. år: 10 timer


Depositum: kr. 2.000,-

 

Kortkjøper innbetaler beløpet (depositum) til en av foreningens konti.

Kvittering forevises kortselger.
Medlemmet kontakter elveutvalgsleder og melder fra om at vedkommende kan stille opp til arbeid (i en fastsatt periode).
Depositum tilbakebetales når kvittering for utført arbeid er levert kasserer (underskrives av elveutvalgsleder eller styret).


Alle med verv er fritatt.


Elveutvalgene skal ha kontroll med hva som skal utføres av arbeider, og kontroll med hvem som har deltatt i arbeid.